• ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---

Τα τελευταία 8 χρόνια σαν χορηγός περιηγήσεων, από αυτά τα 6 ως χορηγός διαμονών και περιηγήσεων και από το 2016 ως απόλυτος διοργανωτής εθελοντικής δράσης στο Εθνικό Πάρκο λίμνης Κερκίνης, ο Οικοπεριηγητής δείχνει και με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό του πρόσωπο στην προστασία του Οικοσυστήματος του Ε.Π.   

 

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση στο site του Εθελοντισμού στο:

https://ethelonteskerkinis.blogspot.com